Lưu trữ Project - Glocom

Project

Hành trình 40 năm Vietvpetro phát triển

Hành trình 40 năm Vietvpetro phát triển

adminquantri 19/04/2022

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro luôn hoạt động hiệu quả trong tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí suốt...

Doanh nghiệp dầu khí nào hưởng lợi từ mỏ Kèn Bầu

Doanh nghiệp dầu khí nào hưởng lợi từ mỏ Kèn Bầu

adminquantri 19/04/2022

Sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp "họ" dầu khí có thể khởi sắc hơn khi mỏ Kèn Bầu...

Cần cơ chế thu hút nhà đầu tư lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí

Cần cơ chế thu hút nhà đầu tư lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí

adminquantri 19/04/2022

Cùng với việc xây dựng cơ chế, chính sách nhất quán ổn định cho công tác thăm dò, cần có...

Tự chủ về cơ khí, dầu khí tiết kiệm hàng triệu USD

Tự chủ về cơ khí, dầu khí tiết kiệm hàng triệu USD

adminquantri 19/04/2022

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã xây dựng được một ngành cơ khí dầu khí hiện đại, đáp...

COPYRIGHT © 2021 BY GLOCOM. ALL RIGHT RESERVED.