Cần cơ chế thu hút nhà đầu tư lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí

Cần cơ chế thu hút nhà đầu tư lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí

adminquantri 19/04/2022

Cùng với việc xây dựng cơ chế, chính sách nhất quán ổn định cho công tác thăm dò, cần có khung pháp lý về dầu khí nhằm khuyến khích nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này.

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Thăm dò, Khai thác Dầu khí năm 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí giai đoạn 2016-2020; định hướng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) vừa được tổ chức mới đây.

Trong năm 2020, mặc dù chịu tác động kép của dịch bệnh và giá dầu suy giảm, PVN đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu. Cụ thể, gia tăng trữ lượng đạt 15,02 triệu tấn quy dầu; sản lượng khai thác dầu thô trong nước và nước ngoài lần lượt đạt 9,65 triệu tấn và 1,8 triệu tấn.

Sử dụng hiệu quả tài nguyên, tìm cơ hội khai thác nước ngoài

Qua đánh giá, tiềm năng trữ lượng còn lại trên thềm lục địa Việt Nam còn khá lớn. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, kế hoạch gia tăng trữ lượng với mục tiêu đảm bảo sản lượng khai thác ổn định trong giai đoạn tới sẽ hết sức khó khăn và nhiều thách thức.

Cần cơ chế thu hút nhà đầu tư lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí - Ảnh 2.

Do vậy, PVN cho hay sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm thăm dò, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên cũng như tìm các cơ hội khai thác ở nước ngoài. Đồng thời, tập đoàn sẽ đẩy mạnh thu hút và khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước tham gia, tăng cường nghiên cứu điều tra cơ bản và tìm kiếm thăm dò đối với các đối tượng phi truyền thống…

Song để thực hiện được, PVN cho rằng cần có cơ chế chính sách, nên kiến nghị cần sớm có chủ trương nhất quán và ổn định cho công tác thăm dò khai thác. Xây dựng nguồn quỹ phù hợp với tìm kiếm thăm dò, kiện toàn khung pháp lý về dầu khí theo hướng tạo điều kiện khuyến khích các nhà đầu tư, tránh chồng chéo quy định.

Thăm dò khai thác là ngành cốt lõi, cần có cơ chế

Khẳng định dầu khí là ngành kinh tế lớn cũng như đánh giá cao sự đóng góp của PVN và ngành, Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An nhấn mạnh PVN cần xác định thăm dò khai thác dầu khí là cốt lõi trong các lĩnh vực cốt lõi, nên cần có sự đầu tư mạnh mẽ hơn. Theo đó, Bộ Công thương sẽ luôn hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn liên quan đến các cơ chế, chính sách liên quan.

Cần cơ chế thu hút nhà đầu tư lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí - Ảnh 3.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị

Đồng tình với quan điểm thăm dò khai thác đầu khí sẽ là lĩnh vực cốt lõi, Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cho biết sẽ tập trung ưu tiên đầu tư cho công tác này. Tuy vậy, hoạt động thăm dò khai thác dầu khí hiện đang đối mặt với rất nhiều khó khăn như điều kiện kỹ thuật, địa chất, tình hình triển khai thực địa, cũng như các cơ chế chính sách pháp luật…

Cần cơ chế thu hút nhà đầu tư lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí - Ảnh 4.

Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam Ngô Thường San đóng góp ý kiến tại hội nghị

Trong khi đó, tiềm năng trữ lượng dầu khí Việt Nam còn lại lớn, nên để nguồn tài nguyên này có thể góp phần vào phát triển kinh tế đất nước và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, công tác tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác cần được triển khai thuận lợi, thông suốt.

Vì vậy, ông Hùng kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm có sự điều chỉnh về cơ chế chính sách pháp luật về dầu khí cho phù hợp với tình hình mới để làm động lực cho các nhà đầu tư, tăng cường các hoạt động thăm dò khai thác.

COPYRIGHT © 2021 BY GLOCOM. ALL RIGHT RESERVED.