Lưu trữ đối tác đáng tin cậy - GLOCOM - Trading and Petroleum Services Company Limited

đối tác đáng tin cậy

GLOCOM – Nhà cung cấp đáng tin cậy đã hoàn thành gói thầu Lighting transformers 200kVA và Small power transformers 75kVA – CPP-KNT của Vietsovpetro

GLOCOM – Nhà cung cấp đáng tin cậy đã hoàn thành gói thầu Lighting transformers 200kVA và Small power transformers 75kVA – CPP-KNT của Vietsovpetro

adminquantri 09/04/2024

GLOCOM, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp điện năng lượng chất lượng cao,...

GLOCOM – Nhà cung cấp đáng tin cậy đã hoàn thành gói thầu Lighting transformers 200kVA và Small power transformers 75kVA – CPP-KNT của Vietsovpetro

GLOCOM – Nhà cung cấp đáng tin cậy đã hoàn thành gói thầu Lighting transformers 200kVA và Small power transformers 75kVA – CPP-KNT của Vietsovpetro

adminquantri 09/04/2024

GLOCOM, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp điện năng lượng chất lượng cao,...

COPYRIGHT © 2021 BY GLOCOM. ALL RIGHT RESERVED.